Dirk Eimerts, (later Hoksbergen)

Personalia

Naam:Dirk Eimerts, (later Hoksbergen)
Doopnaam:Dirk
Woonplaats:Kampen
Beroep:veehouder, lerend ouderling
Geboren:4 april 1800 (Oldebroek)
Overleden:19 februari 1870 (Kampen)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Doopdatum: 1800-05-11 Doopplaats: Oldebroek Een korte notitie over zijn leven: Als Dirk in 1823 trouwt, blijft hij voorlopig wonen in Oldebroek. Een paar jaar later gaat hij wonen in Marle (gemeente Wijhe). Rond 1831 verhuist hij met zijn gezin naar Zalk, dat kerkelijk bij Wilsum hoort. Hij woont op "De Oude Scheere". Al in 1833 blijkt dat hij zich intens bezig houdt met de dreigende Afscheiding uit de Hervormde Kerk. In dat jaar schrijft hij namelijk een brief aan ds. H. de Cock. Deze brief is uitgegeven onder de titel: "Brief van D.Hoksbergen, over den tegenwoordigen verdorvenen Kerkstaat en de verbastering van het Schoolwezen; gezonden aan en uitgegeven met eene voorrede door den welew. zeergel. Heer H.de Cock, Gereformeerd Leeraar onder 't Kruis". De brief heeft als ondertekening: 'Derk Hoksbergen, lid van de Gereformeerde Kerk te Wilsum bij Kampen. Over het onderwijs in die tijd schrijft hij de bekende woorden: "de schoelen bint net so bedurven als de karken en zollen wie er uut blieven, maar sturen onse kienders der henne?". In juni 1835 wordt Derk in Kampen bevestigd als ouderling in de Gereformeerde Gemeente in Kampen. Drie jaar later wordt hij 'lerend ouderling', waarbij hij het recht krijgt de sacramenten te bedienen.Ook in naburige afgescheiden kerken bedient hij de doop. Zoals bijvoorbeeld in Mastenbroek. Hij doopte bijvoorbeeld in 1843 in Mastenbroek ten huize van Hendrik Berend Nies ook Tiemen Kok, zoon van de op dat moment al overleden Albert Kok en Frederika Aalberts. Deze Tiemen Kok was de grootvader van Aaltje Kok, die later trouwde met Hendrik Hoksbergen (zie kwartierstaat Aaltje Kok) Hij wilde geen predikant genoemd worden, maar draagt wel regelmatig het ambtsgewaad van een predikant: een kort buis, schoenen met gespen en een steek. In het dagelijks leven doet hij zijn ambtswerk op klompen wat hem de naam de 'klumpiesdominee' oplevert. En de kerk op de Burgwal krijgt de naam de "klumpieskarke". (een aangekochte verbouwde brouwerij). Dirk Hoksbergen woonde zelf vanaf 1860 tegenover zijn kerk aan de Vloeddijk. Bronnen: Kamper Almanak (rond 1965), een artikel over Dirk Hoksbergen, als boekje uitgegeven en in bezit van de familie Kamper Nieuwsblad van 9 juni 1960: artikel bij 125 jaar bestaan Gereformeerde Gemeente. dr.J.Wesseling "De afscheiding van 1834, deel 1 de classis Zwolle".